Self-study

Самостійне навчання

Нас часто запитують: як можна і навіщо навчати найменших школярів історії, природничим наукам або географії? Так, дійсно наші учні у віці 4-7 років вивчають ці предмети, але, як і у випадку з іншими предметами, для них це веселе заняття з дослідження навколишнього світу.

На звичайних уроках за допомогою інтерактивних програм діти отримують загальне уявлення про ту або іншу тему, але глибші знання вони захоплено здобувають через самостійне навчання.

“Навчатися, створюючи” – вiдомий пiдхiд, який використовується у всьому свiтi. Учнi дiйсно цiкавляться процесом, оскiльки вони включенi у нього. Це може бути що завгодно, починаючи від вирізання контурів континентів та вклеювання їх на незаповнену мапу світу та завершуючи розкопуванням трави на газоні нашої школи або розпалюванням вогнища під час "днів активностей". Коли дитина створює щось власними руками, то розуміє концепцію та запам'ятовує iнформацiю краще.
Ось деякі з прикладів самостійного навчання учнів:

Вирощування бобiв

Наш науковий експеримент триває два роки. Діти використовують для нього зручний та простий пристрiй для пророщування бобів. На третiй день пророщенi боби були посадженнi у горщики з ґрунтом. Пiсля двох тижнiв догляду за ростками учні посадили їх на подвiр'ї. Вони були дуже задоволенi, коли побачили перший урожай. Зібрані боби були знову помiщенi в пристрiй для пророщування. На цей раз ростки були помiщеннi в тепличнi умови замiсть того, щоб висаджувати їх на подвiр'ї.

Учнi доглядали за рослинами самостiйно та регулярно їх поливали без нагадувань. Дiти могли спостерiгати процес зростання: вiд насiння, посадженого у грунт, до зростаючої рослини.

Сонячна система

З моменту Великого Вибуху, наш всесвiт дрифтує та розширюється. Сонячна система – це неймовiрне творiння, яке заповнене планетами, мiсяцями, астероїдами, кометами, Сонцем и т.д. Пiсля вивчення сонячної системи дiти створили модель, яка демонструє вiдмiнностi у розмiрах планет та їх вiдстанi вiд Сонця. Цей проект доволив учням створити свiй iндивiдуальний погляд на сонячну систему, базуючись на своїх знаннях.

Школярі використали пiнопластовi кульки, фарби, клейовий пiстолет та папiр. Створюючи моделi планет, учнi вивчали багато цiкавих фактiв про структуру всесвiту, сузiр'я та чорнi дири.