Qualifications

Квалiфiкацiї

"Oxford Prime Academy" - це сертифiкований компанiєю "Pearson" екзаменацiйний центр. Це означає, що Ви можете здати цi екзамени в центрi, в якому проходили курси, у знайомiй обстановцi, зi знайомими вже Вам вчителями.

"Pearson Education" - це всесвiтнiй лiдер у освiтi. Продукти та сервiси цiєї компанiї поширенi у всьому свiтi. "Edexcel" - це найбiльший екзаменацiйний центр в Великобританiї, частина групи компанiй "Pearson", який спiвпрацює з бiльш нiж 25 000 шкiл, унiверситетiв, коледжiв та навчальних закладiв Великобританiї. Вiн має офiси у бiльш нiж 100 країнах по всьому свiтi. Ми пишаємося бути офiцiальним членом родини даного акредитацiйного центру.

Якщо Ви хочете продовжити ваше навчання у Великобританiї чи в iнших країнах, то Вам не потрiбно їхати за кордон у даних цiлях. Всi тести можуть бути зданi у Києвi, у "Oxford Prime Academy".

В нашому центрi Ви можете здати екзамени на данi рiвнi:

• GCSE

• International GCSE

• A Level

GCSE

Загальний сертифiкат про середню освiту (GCSE) - це академiчна класифiкацiя, яка зазвичай отримується за рядом предметiв студентами Англiї, Уельсу та Пiвнiчної Iрландiї. Кожна квалiфiкацiя GCSE вiдноситься до певного предмету i оцiнюється окремо, але набiр таких квалiфiкацiй (чи їх еквiвалентiв) зазвичай вважається важливим досягненням у вiцi 16 рокiв, i вiдповiдає свiдоцтву про середню освiту у iнших країнах. Квалiфiкацiї GCSE вiд "Pearson-Edexcel" доступнi бiльш нiж по 40 навчальним предметам, включаючи такi предмети як бiзнес, росiйська мова, арабська мова та iншi.

International GCSE

International GCSE пропонує квалiфiкацiю свiтового класу для британських та iноземних студентiв. International GCSE Edexcel вивчаються бiльш нiж в 55 країнах свiту та бiльш нiж в 350 незалежних школах Великобританiї. Програми та тести доступнi з бiльш нiж 40 предметiв, а їх бали повнiстю конвертованi в стандарт GCSE.

A Level

A Level, iнколи його ще називають General Certificates of Education (GCE) або Advanced level, зазвичай вивчається пiсля GCSE, але ви можете здати його у будь-якому вiцi. Вiн, в основному, повязаний з вивченням теорiї предмета в поєднаннi з деякою дослiдницькою роботою i зазвичай вивчається повний робочий день протягом двох рокiв в школi чи коледжi. A Level знаходится на 3 рiвнi в Нацiональнiй Квалiфiкацiйнiй Системi. Кожен iз рiвнiв потребує вiд екзаменуємого вiдмiнного володiння предметом в тому обсязi, який пронується державними програмами. Якi саме теми та питання входять в програму тестiв Ви можете дiзнатися, ознайомившись з вимогами програм та тестами за попереднi роки, якi є у вiдкритому доступi.