Admissions Procedure

Процедура прийому

Школа "Oxford Prime Academy" не є академічно вибірковою. Однак ми вiримо, що наша школа має особливий набiр цiнностей i ми хочемо переконатися, що потенцiйний студент буде вiдповiдати нашому середовищу.

Нижче наведений короткий огляд того, на що можна очiкувати пiд час процесу вступу до "Oxford Prime Academy". Якщо у Вас виникли питання, будь ласка, звертайтеся за телефоном +38 044 334 32 14 або електронною поштою за адресою admissions@oxfordprime.com

Вiдкритий Ранок

Ви можете розпочати своє знайомство зi школою пiд час попередньо призначеного вiдкритого ранку. Ми будемо радi вiдповiсти на будь-якi Вашi запитання пiд час вiзиту.

Реєстрація

Батьки можуть зареєструвати свою дитину в "Oxford Prime Academy", заповнивши просту форму. Ми маємо до 6 мiсць у кожному класi з процедурою вступу, яка описана нижче в залежностi вiд вiкової групи.

Вступ у віці 4+

Пiсля реєстрацiї ми запрошуємо Вашу дитину провести деякий час в "Oxford Prime Academy". Це чудова можливiсть для дiтей познайомитися зi школою та отримати досвід шкiльного життя. Вони зможуть спробувати рiзнi види занять, якi включають в себе мистецтво, музику, спорт, точні науки або академiчний урок. Дiти також гратимуть в рiзнi iгри.

З урахуванням наших спостережень пiд час вiзиту дiтям будуть запропонованi мiсця в "Oxford Prime Academy".

Вступ у віці 7+

Ми запрошуємо дiтей вiдкрити для себе школу. В цьому вiцi нам необхiдно оцiнити навчальні навички дитини, а також знання англійської мови та математики.

Тестування та iспити завжди є стрессом як для дорослих, так i для дiтей, що вiдповiдно впливає на результати. Тим не менш, це не є проблемою для нашого оцiнювання, оскiльки ми пропонуємо дитинi просто пограти у гру.

У нашiй унiкальнiй, спецiально розробленiй грi, дитина може дiйти до фiнiшу, успiшно виконуючи рiзнi завдання i вирiшуючи питання. Вони можуть бути письмовими, усними, iнтелектуальними, лiнгвiстичними, включати спортивнi змагання, театральне дiйство i т.д.

Ми пропонуємо мiсця в "Oxford Prime Academy" на основi оцiнювання та взаємодiї з дитиною пiд час вiдвiдування.

Вступ у віці 13+

На цьому етапi дiтей навчають по академічнiй програмi, яка веде до отримання квалiфiкацiї "GCSE". Навчання проходить iндивiдуально, або у невеликих групах до 6 дiтей.

Вступнi iспити складаються з англiйської мови, математики та природничих наук. Ми органiзовуємо для Вашого сина чи доньки день для письмовових тестів з вiдповiдних предметiв, пiсля чого ми запрошуємо дитину на неформальну спiвбесiду, пiд час якої вона може дiзнатися про школу, беручи участь у звичайнiй повсякденнiй дiяльностi з iншими дiтьми. Ми прагнемо зрозумiти індивідуальні iнтереси та прагнення дитини.

Мiсця пропонуються з урахуванням як академiчних, так i творчих сильних сторін.