Summer Camp

Літній Кемпінг

Для тих, хто прагне нових пригод, ми органiзовуємо лiтнiй кемпінг із справжніми викликами дикої природи. Дiти вивчатимуть основи орiентацiї на мiсцевостi, розпiзнавання слiдiв, стрiльби з лука, переправлення через рiчки вбрiд, впорання з різними видами вогнищ та багато iнших навичок, одночасно розвиваючи знання англiйської мови.

Все це проводиться в рамках нашої програми «Oxford Prime Academy Leaders». Пiдлiтки, якi стають курсантами цiєї програми, навчаються допомагати один одному, виживати в дикiй природi, ставити пiд сумнiв загальноприйнятi ідеї та висувати нестандартнi рiшення у складних умовах.

У 2019 роцi ми збираємося повторити успiшну програму нашого лiтнього кемпінгу 2018 року. Це буде схоже мiсце в мальовничому передмiстi Києва (45 км вiд мiської межi) та 10 днiв, переповнених рiзноманiтною дiяльнiстю.

Академiчна програма включає:

- Спiлкування з викладачами виключно англiйською мовою

- Щоденнi уроки англiйської мови як iноземної

- Щоденнi уроки китайської мови

Спортивний розвиток включає:

- гра в регбi та волейбол

- плавання

- щоденнi ранковi вправи та щоденна година iнтенсивної фiзичної пiдготовки

Спецiальна пiдготовка:

- Орiєнтацiя на мiсцевостi, основи навичок виживання та розпiзнавання слiдiв

- Установка наметiв, розведення рiзних типiв багаття

- Щоденне приготування їжi на вогнi

- Стрiльба з лука

- Кидання ножiв

- Стрiльба з пневматичної зброї

- Два польовi походи з ночiвлею в наметi

- Риболовля

- Спiцiальна медична пiдготовка (надання першої медичної допомоги за протоколом TCCC)

Це все супроводжується чотирма стравами на день та дружньою атмосферою, яка не заважає вiйськовiй дисциплiнi.

Наприкінці 10 днiв дiти проходять тести з усiх курсiв, якi вони вивчили.

Iдеологiя «Oxford Prime Academy Leaders» дуже проста – ми заохочуємо кожного учасника опанувати 5 "L"-якостей:

- "Learning" (Навчання)

- "Liberty" (Свобода)

- "Loyalty" (Лояльність, або взаємна підтримка)

- "Loving" (Любов)

- "Leading" (Лідерство)

Якщо Ви хочете перевiрити свої iнтелектуальні та спортивні межі, якщо Ви завжди мріяли опанувати вiйськовi навички, ставайте кадетом «Oxford Prime Academy Leaders»!

Програма вiдкрита для дiтей вiком вiд 11 до 14 рокiв.

Ви можете задати будь-якi питання щодо курсу, iнструкторiв та умов, а також подати заявку, звернувшись до нашого адмiнiстратора. Також Ви можете повідомити нас про Вашу зацікавленість, заповнивши поля нижче.