Music

Музика

На музичних заняттях дiти вивчають основи структури музики, як грати на рiзних музичних iнструментах, а також вчаться слухати та вiдчувати.

Пiд час урокiв школярi дiляться своїми думками про прослухане, фантазують та зображують свої емоцiї на паперi.

Ми заохочуємо дiтей грати на музичних iнструментах в незалежностi вiд того - чи це лише для задоволення, чи ми бачимо потенцiал досягнути високого рiвня.

Особлива увага придiляється прослуховуванню творiв класичної музики, яка часто є ключем до розумiння музики в цiлому.